Reseskildringar USA

På följande flikar / sidor finns reseskildringar USA, bl.a.från följande orter.

De är från resor som gjordes 1988 resp. 1992 resp. 1995

New York

Washington

Dallas

Colorado

Seattle